30 d’agost, 2006

¡Clos-tras!

No puedo entender que los ministros lo sean de algo de lo que -aparentemente- no tienen ni idea. ¿Un médico ministro de industria? buf buf. Por qué no escojen a los ministros según las profesiones de cada cual? Se me antoja como si pusieran a una psicopedagoga - por ejemplo- como ministra de economía. Sin que yo tenga nada contra las psicopedagogas, ojo.Sólo pienso en los temas de los que entiendo y los que no. Si me pusieran al frente de un ministerio de economía les podría hundir el país en un par de horas, jejeje...
Ay, no sé, a lo mejor es que no me entero de la película. Y es que soy un poco tontita para estas cosas.
No puc entendre que els ministres ho siguin d'alguna cosa de la qual - aparentment- no en tenen ni idea. Un metge ministre d'indústria? buf buf! Per què no escullen els ministres segons les professions de casdascú? Em fa l'efecte que és com si posessin una psicopedagoga - per exemple- com a ministra d'economia. Sense desmerèixer les psicopedagogues, ep! Només penso en els temes dels quals jo entenc i en els que no. Si m'hi posen a mi puc enfonsar el país en un parell d'hores, hehehehe...
Ai, no sé, potser és que no "m'entero" de la pel·lícula. I és que jo sóc una mica tonteta per aquestes coses .

29 d’agost, 2006

Recomendados/Recomanats

Dos recomendaciones totalmente diferentes, provinentes de dos blogs:

Dues recomanacions totalment diferents, provinents de dos blogs:

A) Dansa - Danza- Encontrado en /trobat a ---> L'Herald de l'Eixample ---> Buscad el post titulado "Quina meravella és Xina. El bosc de pedra i tantes coses més" y acudid al enlace de la dansa del paó. Si no pongo el enlace dierctamente es porque ya sabéis que blogger me tiene vetadas ciertas opciones y se me desconfigura la barraquita.

B) Libros - Llibres- Encontrado en/trobat a ---> Liter-a-tres ---> El post de hoy, puesto por una de las tres--> Librosfera, del cual tampoco pongo el enlace por las mismas razones, así que pasad primero por Liter-a-tres y desde allí podréis acceder.

De nada.

De res.

28 d’agost, 2006

Mig somni/medio sueño

Sally Olfield i el seu Mirrors sonaven en la llunyania. Els llaços del vuit, que era buit, s'allargaven i s'encongien al compàs de la música com si fossin d'un material elàstic i suau. I era buit. I era el buit. I llavors he obert els ulls. Quina emisora he posat, avui, per despertar-me? els meus ulls miops i endormiscats no ho han sabut mai, perquè ell ha estès la mà pel meu damunt - hmmm- i ha posat les notícies de les set. O sigui, que ni tan sols eren les vuit. Però era el buit, que ha deixat de ser-ho quan la seva mà, aquesta vegada inintencionadament, s'ha convertit, per uns instants, en carícia. Bon dia!
Si os lo cuento en castellano no es lo mismo, aun así, lo haré:
Sally Olfield y su Mirrors sonaban en la lejanía. Los lazos de un ocho vacío, se alargaban y se encogían al compás de la música como hechos de un material elástico y suave. Y era vacío.Y era el vacío. Y entonces he abierto los ojos. ¿Qué emisora he puesto, hoy, para despertarme? mis ojos miopes y adormecidos no lo han sabido nunca, prque él ha extendido la mano por encima de mi - hmmm- y ha puesto las noticias de las siete. O sea, que ni siquiera eran las ocho. pero era el vacío, que ha dejado de serlo cuando su mano, esta vez sin intención, se ha convertido, por unos instantes, en caricia. ¡Buenos días!

26 d’agost, 2006

Pluto-Plutón

No parlarem sempre del mateix tema, veritat que no? Molt bé, doncs la meva pregunta és la següent:
- Què en penseu, d'això que ens hagin estafat un planeta? (A liter-a-tres ja vaig escriure un post parlant-ne, ara deixeu-m'ho dir aquí)
Quan jo era estudiant a mi em van dir que hi havia nou planetes i me'ls vaig aprendre de memòria, com les taules de multiplicar, com les preposicions, com els fills de Jacob, ja dic a l'altre post que com la llista dels reis gods no perquè sempre se me n'oblidaven uns quants i que només me'n recordava de Wamba, perquè em feia gràcia que tingués nom de sabata i de Don Rodrigo perquè a la meva llista era l'últim. El pobre Plutó tenia nom de gos de pel·lícula de dibuixos (potser era al revés però a mi em feia l'efecte que el planeta havia adoptat el nom del gosset Pluto).
El pobre Plutó era l'últim de la llista. El pobre Plutó ha passat a segona divisió, quan només fa una setmana aproximadament, vaig llegir que ja no hi havia nou planetes sinó onze, perquè n'havien descobert dos més. I ara si que no entenc res. Plutó és un planeta nan que ja no pertany a la llista de planetes i en canvi per una altra banda troben dos planetes més ,que no sé amb quin nom han batejat?
¡Me lo expliquen!
No entenc la Comunitat Científica, eh? No l'entenc.
Per altra banda, i en un comentari al post de l'altre bloc, hi ha alguns "Planetes" que haurien de desaparèixer! i no són precisament cossos celests!
Que tingueu un bon cap de setmana!
No lo voy a traducir, no me da tiempo, pero digo más o menos (quizá más menos que más, pero viene a ser lo mismo) que en el post de Liter-a-tres, a él os remito.

23 d’agost, 2006

Es pot ser feliç esperant la mort? ¿Se puede ser feliz esperando la muerte?

Es pot ser feliç mentre s'espera que la mort et separi d'un ésser estimat?
La resposta és, segons com i en quines circumstàncies, que si. Estic entenent molt bé allò tan teòric que la mort forma part de la vida. Quines coses em passen, no m'ho esperava. Ell està ben cuidat, no té dolor i està envoltat de la seva família- nosaltres- i amics que el van a veure. Ens fa riure amb les seves sortides - no sempre del tot conscients- i nosaltres el fem enfadar quan el volem treure al sol perquè no li marxi el morè que ha agafat durant el mes de juliol, si fos per ell, no es mouria del llit, i això no pot ser. M'agrada pentinar-lo, rentar-li la cara i acaronar-lo amb les meves mans dient-li que és el millor pare del món. Ell em somriu i calla.
La foto només és un símbol del que es pot fer amb els bocins de les coses. Si això es pot fer amb bocins de vidre imagineu què en podem treure dels bocinets del cor!
¿Se puede ser feliz mientras esperas que la muerte te separe de un ser querido?
La respuesta es que en según qué circunstancias, puede ser que si. Estoy entendiendo muy bien aquello tan teórico de que la muerte forma parte de la vida. Qué cosas me pasan, no me lo esperaba. Él está bien cuidado, no tiene dolor y está rodeado por su familia - nosotros- y amigos que van a verle. Nos hace reir con sus salidas - no siempre del todo conscientes- y nosotros lo hacemos efadar cuando lo queremos llevar al sol para que no se le vaya el moreno que ha pillado durante el mes de julio, si fuera por él no se movería de la cama y eso no puede ser. Me gusta peinarlo, lavarle la cara y acaricialo con mis manos mientras le digo que es el mejor padre del mundo. Él me soríe y calla.
La foto sólo es un símbolo de lo que se puede hacer con los pedacitos. Si eso se puede hacer con pedazos de cristal, ¡imaginad qué se podrá hacer con los pedazos del corazón!

21 d’agost, 2006

Una novel·la /Una novela

Dedico aquest post a Sani, de Dipofilopersiflex (el teniu a la dreta). Es tracta d'explicar per què em va agradar la novel·la de José LUuís Sampedro "La sonrisa etrusca". Aquest llibre me'l van regalar quan jo era a a clínica, després de donar a llum el meu segon fill, en Jordi. En Jordi va plorar tres mesos seguits, sobre tot a les nits. En aquell temps, a les clíniques,els nadons els tenien tots junts en una sala, per deixar descansar les mares per unes hores. Te'ls portaven a l'hora de mamar i després podies continuar dormint fins a la següent mamada i així. Teòricament, aquest sistema, que ja fa anys que no es fa servir, era una delícia.Això deien i nosaltres, les que vam ser mares sobre els anys vuitanta, ens ho crèiem. A la pràctica, en Jordi, sorrut com ell sol, no parava de plorar i la monja que tenia cura dels nadons a les nits em va venir amb el nen a coll i em va dir:
"aquí tienes a tu hijo,que es muy malo (pobret meu),que no calla y me despierta a todos los demás". Amb la qual cosa, se li va acabar el problema a ella i se'm va traspassar a mi. Amb en Jordi enganxat com una llagasta perquè sinó no callava, amb una mà aguantant-lo a ell i amb l'altra mà el llibre, me'l vaig llegir en dues nits (el llibre, que no en Jordi).
Plorava en Jordi quan el posava al bressol i plorava jo mentre anava llegint.Entre llàgrimes, vaig descobrir, doncs, aquest autor, que em va enganxar des del primer moment.
La història d'aquest avi que arriba a casa dels fills i estableix una relació preciosa amb el seu nét, amb la seva pròpia malaltia i, més tard, amb una senyora gran com ell, em va deixar un regust agredolç a la memòria que fa que, quan sento parlar de José Luís Sampedro, com si fos la madalena de Proust (madalena o magdalena?) es remouen, amb les emocions a flor de pell, ambdós episodis de la meva vida: el literari i el de la meva segona maternitat (ui, es deu dir així o estic inventant frases noves?)
Us recomano ferventment la seva lectura. No caldria que el llegíssiu amb el vostre fill enganxat al pit, però, si ho feu, potser sentireu el mateix que jo vaig sentir.
Dedico este post a Sani, de Dipofilopersiflex (lo tenéis a la derecha). Se trata de explicar por qué me gustó la novela de José Luís Sampedro “La sonrisa etrusca”. Este libro me lo regalaron cuando yo estaba en la clínica, después de dar a luz a mi segundo hijo, Jordi. En aquel tiempo, en las clínicas, a los bebés los tenían juntos en una sala, para dejar descansar a las madres por unas horas. Te los llevaban a la hora de mamar y luego podías continuar durmiendo hasta la siguiente mamada y así.
Teóricamente, este sistema, que ya hace años que no se utiliza, era una delicia. Eso decían y nosotras, las que fuimos madres más o menos por los años ochenta, nos lo creíamos. En la práctica, Jordi, arisco como nadie,no paraba de llorar y la monja que cuidaba a los bebés me apareció con el niño en brazos diciéndome: "aquí tienes a tu hijo, que es muy malo (pobrecito mío) , que no calla y me despierta a todos los demás". Con lo cual, se le terminó el problema a ella, pero me fue traspasado a mi. Con Jordi pegadito a mi porque si no no callaba, con una mano aguantándolo a él y con la otra mano aguantando el libro, me lo leí en un par de noches (el libro, que no a Jordi).
Lloraba Jordi cuando lo dejaba en la cuna y lloraba yo mientras leía. Entre lágrimas, descubrí, pues, a este autor, que me encandiló desde el primer momento.

La historia de ese abuelo que llega a casa de los hijos y establece una relación preciosa con su nieto, con su propia enfermedad y, más tarde, con una señora mayor como él me dejó un sabor agridulce en la memoria que hace que, cuando oigo hablar de José Luís Sanpedro, cual madalena de Proust (madalena o magdalena?) se remueven en mi, con las emociones a flor de piel, ambos episodios de mi vida: el episodio literario y el de mi segunda maternidad (ay, se dice así o estoy inventando frases nuevas?)

Os recomiendo fervientemente esa lectura. No haría flta leerlo con vuestro hijo pegado al pecho, pero si lo hacéis, quizá sentiréis lo mismo que yo sentí.

18 d’agost, 2006

Vals


Els meus ulls em porten el passat, m'ensenyen el present i em barregen entre la boira del futur.

Mis ojos me llevan al pasado, me muestran el presente y me mezclan entre la bruma del futuro.

un,dos,tres,un,dos,tres...

13 d’agost, 2006

No és un adéu per sempre...

Ahir vaig fer un esforç per sortir per unes hores del caos on em veig envoltada. Va ser un exercici de voluntat que - ho he de reconèixer- em va anar molt bé. Ara us he de deixar, no és un adéu per sempre, no. Només és adéu per un instant o per uns quants instants. Necesito tornar a la realitat. La virtualitat queda aquí. Sou tan reals...
Una abraçada. Ja tornaré (no sé quan)
Sigueu feliços.

Ayer hice un esfuerzo para salir por unas horas del caos en el que estoy envuelta. Fue un ejercicio de voluntad que - tengo que reconocerlo- me fue muy bien. Ahora os dejo, no es un adiós para siempre, no, sólo es adiós por un instante o por unos cuantos instantes. Necesito volver a la realidad. La virtualidad queda aquí. Sois tan reales...

Un abrazo. Volveré (no sé cuando)
Sed felices.

12 d’agost, 2006

Abans de morir...

Les tres coses que faria abans de morir:

1) Viure
2) Viure
3) ViureLas tres cosas que haría antes de morir:

1) Vivir
2) Vivir
3) Vivir

Arare canviaria...

Las tres cosas que cambiarías a tu alrededor.-

1) El sistema sanitario y el educativo (ese ya lo dije)
2) La especulación
3) La crueldad y las ansias de poder, evidentemente, la sinrazón de las guerras (vale, soy una utópica más)
¡Ojalá la gente aprendiera a reir!

Les tres coses que canviaries al teu voltant.-

1) El sistema sanitari i l'educació (que ja he anomenat)
2) L'especulació
3)La crueltat i les ànsies de poder, evidentment, la desraó de les guerres (d'acord, sóc una utòpica més)

Tant de bo que la gent aprengués a riure!

L'Arare és com és i punt

Las tres cosas que cambiarías de tu vida, de ti mismo.-
Les tres coses que canviaries de la teva vida, de tu mateix.

1) Intentaría andar por la vida sin justificarme por todo y sin pedir perdón.
Intentaria caminar per la vida sense justificar-me per tot i sense demanar perdó.

2) Creo que no quiero cambiar nada más, de mi misma: yo soy como soy.
Crec que no vull canviar res més, de mi mateixa: jo sóc com sóc.

3) Por lo tanto, que me acepten tal cual (que ya lo hacen)
I per tant, que m'acceptin tal qual (que ja ho fan)

Arare cridanera

Las tres cosas que diría en voz alta si supiera que nadie me recriminaría o me contradeciría

1) Me plantaría ante ciertos políticos del mundo y les diría : MENTIROSOS


Em plantaria davant certs polítics del món i els diria: MENTIDERS!


2) Gritaría a los cuatro vientos que para que haya paz hace falta diálogo y flexibilidad, respeto y capacidad para utilizar la inteligencia para bien.

Cridaria als quatre vents que perquè hi hagi pau calen diàleg,flexibilitat de pensament, respecte i sobre tot, capacitat d'utilitzar la intel·ligència per a bé.3) ¡Intentaría que los del grupo 1 y 2 me creyeran!

Intentaria que els del grup 1 i 2 em creguéssin!

Si yo fuera ricaLas tres cosas que yo haría si fuera millonaria:

1) Asegurarme de que a los míos no les va a faltar nada.


2) Invertir, aunque supiera que no iba a recobrar jamás el dinero, en educación de verdad y “desde la base”.


3) No creo que me quedara mucho dinero después de las dos anteriores, así que intentaría convencer a quienes tuvieran mucho dinero para trabajar unidos todos en ese objetivo.

Les tres coses que jo faria si fos milionària.

1) Assegurar-me que als meus no els ha de faltar res.

2) Invertir, encara que sabés que mai no recuperaria els diners, en educació de veritat i "des de la base".

3) No crec que em quedessin gaires diners després dels dos anteriors, així que intentaria convèncer a altres rics per treballar units en el mateix objectiu.

Arare juega

Hay una cosa que en el mundo blogger se llama "meme", nombre que me parece absurdo, quizá porque no sé cual es su etimología. A mi me recuerda a "memento" (memoria, creo). Bueno, da igual.
Katrin me pide que juegue y yo lo hago.
Hay quien abomina de esos tests y jueguecitos que corren por internet y por las revistillas pseudocientíficas, pero yo soy tan tontita que suelo caer en ellos y del mismo modo que leo el horóscopo e intento relacionarlo con mi vida (o sea, al revés de lo que debería ser) y hago los crucigramas, jeroglíficos, sudokus y sopas de letras de los periódicos, cuando me llega un juego de esos, me entrego totalmente. Llamadme inocente, borrica o (hala, para qué demonios me estoy justificando?) Lo hago porque me da la gana, así de simple.
Como no sé a quien le puede apetecer hacerlo, yo pasaré el testigo a cinco personas, pero en realidad, que lo haga cualquiera que lo desee, y que me lo comunique, así podré leer sus respuestas, siempre bienvenidas. Se piden imágenes. Eso lo veo ya más complicado, porque aunque esta tarde me han dado un respiro y tengo tiempo - tengo a dos de mis hijos en el hospital y además es día de visitas - creo que blogger la tiene tomada conmigo y no me deja subir imágenes. De todos modos, lo intentaré. Seguiré el modelo ed katrin. Un post para cada una de las preguntas, que son éstas:

1)Las tres cosas que harías si fueses millonario
2)Las tres cosas que dirías en voz alta si supieras que nadie te recriminará o contradecirá
3)Las tres cosas que cambiarías de tu vida, de ti mismo
4)Las tres cosas que caambiarías a tu alrededor
5)Las tres cosas que querrías que te pasasen antes de morir
¿Quien quiere jugar? Yo se lo digo a:
Liter-a-tres de "Liter-a-tres "- Manel de "La casa de las palabras" - Vert de "Vertiario"- Many de Manyatico, a Mar de Calíope, a mi Charruita, de Victoria's home y a Jepi, El monstruo de las galletas
Quede claro que están todos invitados, aunque yo sólo cite a cinco. (bueno, vale, a seis o siete)

11 d’agost, 2006

El pecé, las lecturas

Amb tot el que està passant a casa ni he pensat a parlar-vos sobre el meu pecé. Ja porto una setmana escrivint des del pc del Capità, perquè el meu em va dir prou. Quatre anyets de vida per un ordinador jo trobo que és molt poc, no? El fill informàtic que tinc em diu que encara gràcies. També em diu que puc salvar els discs durs. De fet tinc tota la informació que m'interessa en un disc dur d'aquests que s'han inventat ara, petitons i que van amb un USB. Bé, quan dic la informació vull dir els meus escrits i algunes pelis i algunes músiques. Suposo que el que perdré seràn totes les pàgines que tenia a "favoritos", que eren un munt. Això si que em sap greu, perquè en tenia moltes de molt bones, col·leccionades a base de "perdre" temps per la xarxa, però en aquest món informàtic, ja se sap. Bé, doncs, us informo oficialment que no tinc correu (el ya.com el vaig eliminar fa quinze dies) ara tiro de gmail des de la web (gran invent) però quan torni a configurar-ho tot (quan me'n compri un altre, vull dir) ja us informaré del de telefonica, que ens vam passar de ya.com a telefonica per allò de la tarifa plana i tal. O sigui que un pecé a mi em dura quatre anys escassos i un teclat molt menys, que se m'esborren les tecles - fins i tot se m'erosionen, si,si, tal com ho llegiu- i encara que me les sé de memòria, és molt incòmode escriure sense lletres.
Vaig acabar Ensayo sobre la ceguera, em va agradar molt, però no és un llibre imprescindible. Vull dir... vull dir que continuo sense ser "saramaguista", excepte si parlem de poesia. Ara estic - a estones, perquè estic moltes hores a l'hospital- començant "El profesor"... ja us diré què. De moment em sembla una mica "refregit" dels dos anteriors. Ja us aniré dient, perquè tampoc és que tingui el cap gaire clar i potser l'estat d'ànim més baix també fa que no estigui prou concentrada.
Com sempre, gràcies a tots i a totes per ser aquí, al món virtual... tan real!
Con todo lo que está pasando en casa ni siquiera pensé en hablaros de mi pecé. Ya llevo una semana escribiendo desde el del Capitán, porque el mío dijo basta. Cuatro añitos de vida para un ordenador me parecen muy pocos, ¿no? Mi hijo informático me dice que aún gracias. También me dice que salvaremos los dos discos duros. De hecho tengo toda la información que me interesa guardada en un disco duro de esos que han inventado, pequeñitos, externos, que funcionan con un USB. Bueno, cuando digo que tengo la información guardada me refiero a mis escritos, algunas músicas - no todas- y algunas pelis. Supongo que lo que perderé será la configuración del I.E. y las páginas que tenía guardadas en "favoritos". Me sabe mal porque han sido muchas las horas "navegadas" para coleccionar esas páginas, pero en el mundo informático ya se sabe. Bien, os informo oficialmente, pues, de que no tengo pc, no tengo el correo ya.com, que nos hemos cambiado a telefonica por aquello de la tarifa plana y eso, pero que el correo que ahora mismo me funciona es el de gmail, que lo miro a través de web (gran invento). Cuando me compre otro, volveremos a configurar y así hasta que vuelva a decir basta (o sea, un pecé a mi me dura cuatro años, aproximadamente y un teclado mucho menos, que se me borran las teclas, incluso se me erosionan, si,si, tal como lo leéis y aunque me las sé de memoria, es muy incómodo escribir sin letras)
Terminé "Ensayo sobre la ceguera". Me gustó mucho pero no es un libro imprescindible para mi. Con ello quiero decir que sigo sin ser "saramaguista". Excepto si hablamos de la parte poética,claro. Ya os dije que la poesía de Saramago me gusta mucho. He empezado "El profesor". Teniendo en cuenta mi estado de ánimo y mi falta de concentración, no puedo hablar mucho, pero me temo que está resultando ser una especie de "refrito" de los dos anteriores, de todas maneras ya os diré cuando lo termine.
Como siempre, gracias a todas y a todos por estar ahí, en ese mundo virtual, tan real!

09 d’agost, 2006

Vocabulari bàsic

Ambulància. Hospital. Box.Metges. Infermeres. Corredisses. Esperin.
Esperin.Corredisses.Metges.Infermeres.Ambulància.
T.A.C. Neuròleg.Plors.Calla.Tensió.Plors.Neguit.Impotència.Hospital.
Sistema.Impotència.Infermeres.
Impotència.Metges.Impotència.
Sistema.Impotència.Sistema.Hospital.
Sistema.Impotència.Impotència.Impotència.
Metàstasi.

Vertigen.
Impotència. Sistema. Impotència. Sistema. Impotència...

05 d’agost, 2006

Fulla per fulla

Com s'allargassa aquest crepuscle. Flàccid,

s'arrapa a tot arreu i no vol caure;

fulla per fulla l'hauràs de combatre.

Fulla per fulla i roc per roc. No pots

beure't d'un glop tot el licor que resta,

solatge amarg, al fons del vas, però

saps de segur que dellà aquest crepuscle

hi ha l'esfera compacta de la nit

i un dia nou amb vent a tots els marges.

Miquel Martí i Pol

Música fins ara: =http://www.filelodge.com/files/room20/534393/anne%20sophie%20mutter%20-%20Beau%20Soir%20-%20Claude%20Debussy.mp3

04 d’agost, 2006

País! (y más)

Acabo de sentir a RAC1 en una d'aquestes tertúlies amb què ens obsquien gairebé totes les emisores de ràdio cada matí que en una enquesta que s'ha fet -vagi vostè a saber on, que això no ho he sentit- ha sortit que l'aeroport de Barcelona és el tercer del món en amabilitat del personal, en acolliment als passatgers i en no-se-quantes-coses-més. Això és Hollywood, senyores i senyors!

Que parin el món, que jo baixo (Mafalda dixit i jo la segueixo)

Acabo de oir en RAC 1, en una de esas tertulias con las que nos obsequian casi todas las emisoras de radio cada mañana que en una enquesta que se ha hecho -vaya usted a saber dónde, que eso no lo he oído- ha salido que el aeropuerto de Barcelona es el tercero del mundo en amabilidad del personal,en acogimiento a los pasajeros y en no-se-cuantas-cosas-más. ¡Esto es Hollywood, señoras y señores!

Paren el mundo, que yo me bajo (Mafalda dixit y yo la secundo)

Imagen: "Pillada en el google, de "Aterriza como puedas"

19,54 h de la tarde:

Abro mi blog para ver los comentarios y me lo encuentro desconfigurado de nuevo. No lo entiendo, a ver ¿qué he hecho esta vez? total, he puesto una foto, diciendo de donde procede. No he puesto ningún link, he puesto una música de una página absolutamente legal (I supose, vamos) así que no entiendo por qué me castigan con el látigo del "ahora te desconfiguramos el blog, por mala"... bueno, lo voy a dejar así, a ver qué pasa. Si veo que no se vuelve a configurar, quitaré la música y la foto, a ver si es eso.

No ho tradueixo, que ja ho enteneu.

03 d’agost, 2006

Baje de peso y gane mucho dinero...

És l'anunci que em surt darrerament a la part baixa dels emails d'una llista de distribució. I jo em pregunto: les dues coses van juntes? perquè jo només necessitaria la segona. Si baixo de pes no estaré "mona" i no m'interessa. Però es veu que el paquet va tot sencer, què hi farem?
En un altre ordre de coses, ahir fullejava una revista d'aquelles que només llegim a la pelu però que quan hi anem (a la pelu) ens hi posem les botes (i qui digui que no és una falsa, una mentidera i una traidora) ep! no em refereixo una revista d'aquestes on t'expliquen el nomre de iogurts setmanals que es menja la Pantoja sinó una d'aquestes que es solen dir noms femenins, ara no posaré cap exemple perquè encara no he arribat al quid de la qüestió que volia comentar.
Apartat "Belleza y piscina" (o similar). Molt bé, em trobo en el moment anterior a anar a buscar el meu pare per anar-nos-en una estona a la platja i després a la piscina. Ok?
Doncs he seguit els passos (importantíssims, segons "belleza y piscina") a saber:
1) Rentar-me la cara amb aigua (això ho faig cada dia, fins aquí, tot normal)
2) Posar-me el serum (com que no tinc d'això m'he posat unes gotetes d'oli de rosa mosqueta que tenia d'haver-me posat en una cicatriu fa temps)
3) Posar-me la hidratant-anti-radicals-lliures (d'això si que en tinc, d'hidratant, però no sé si els radicals són lliures o es troben empresonats)
4) Ep! perdoneu, he canviat l'ordre. Abans del 3 he fet el pas 4, o sigui que m'estic equivocant en la transcripció: contorn d'ulls (com que no en tinc, me'ls he embadurnat amb la crema de nit, a veure si cola)
5) Posar-me la crema protectora-bronzejadora-factor tropecientos mil (això també ho he fet, perquè si no em posés crema d'aquesta suposo que sota els efectes del sol la meva cara semblaria la de la Pippi Calzaslargas)
6) Posar-me crema protectora-bronzejadora per tot el cos (mentre ho feia anava cantant)
7) E l'opera (ció) e finita
Quan el Capità ha pogut entrar al bany, doncs ho he fet (a traició) amb la porta tancada, ha renegat (només una mica) i m'ha dit
- Que tens un càsting o similar?
- Un càsting? jo? Per què?
- No, perquè com que t'has embalsamat em pensava que anaves a fer de mòmia en algun documental d'Egipte
- Molt graciós!
______________________
I ara me n'he d'anar, senyors. però primer he de pasar un kleenex pel teclat, per la part de la taula on han reposat els meus avantbraços i sobre tot, sobtre tot ,
M'he de rentar la cara!
Que tingueu un bon dia!
____________________________________
Es el anuncio que me sale últimamente en la parte de abajo de los emails de una lista de distribución a la que pertenezco: ¿las dos cosas van juntas? Porque yo solamente necesitaría la segunda. Si bajo de peso no estaré “mona” y no me interesa. Pero se ve que el paquete va entero, ¿qué le vamos a hacer?

En otro orden de cosas, ayer hojeaba (pasaba hojas) u ojeaba (miraba) – corcho, ahora tengo un lapsus ortográfico- bueno, pues pasaba páginas mientras miraba una revista de aquellas que solamente leemos cuando vamos a la pelu pero que cuando vamos nos ponemos las botas (y quien diga que no lo hae es porque es una falsa, una mentirosa y una traidora que no admite que lo hace)
¡Cuidado! No me refiero a una revista de esas en la que te explican el número de yogures semanales que toma la Pantoja sino una de esas que suelen tener nombres femeninos y de las que no pondré ningún ejemplo porque todavía no he llegado al quid de la cuestión que quería comentar:

Apartado “Belleza y piscina” (aproximadamente). Muy bien, me encuentro en el momento anterior a buscar a mi padre para irnos un rato a la playa y luego a la piscina. Ok? (¿estáis mas o menos situados?)

Pues he seguido los pasos (importantísimos, según “Belleza y piscina”) a saber:

1) Me lavo la cara con agua (eso lo hago cada día, así que hasta aquí, normal)
2) Ponerme el “serum” (como de so no tengo, me he puesto unas gotitas de aceite de rosa mosqueta que tenía de haberme puesto en una cicatriz, hace tiempo)
3) Ponerme la hidratante-anti-radicales-libres (de eso si que tengo, quiero decir hidratante, porque los radicales no sé si están libres o encarcelados)
4) Ahivadios, perdonadme, he cambiado el orden. Antes del paso 3 he hecho el paso 4,o sea que me he equivocado en la transcripción: contorno de ojos (como de eso no tengo, me embadurno con la crema de noche, a ver si cuela)
5) Ponerme crema protectora-bronceadora-factor tropecientos mil (eso también lo he hecho, ya que si no, mi cara parecería la de Pippi Calzaslargas)
6) Ponerme crema protectora-bronceadora para el cuerpo (mientras llevaba a cabo esta operación cantaba)
7) E l’opera (cion) e finita

Cuando el Capitán ha podido entrar al baño, pues yo lo he hecho (a traición) con la puerta cerrada, ha soltado unos pocos improperios y me ha dicho (sic)
- ¿Tienes un casting o similar?
- ¿Un casting? ¿Yo? ¿Por qué?
- No, porque como que te has embalsamado, pensaba que ibas a hacer de momia en algún documental de esos sobre Egipto.
- ¡Muy gracioso!

Y ahora tengo que irme, señores. Pero antes tengo que pasar un kleenex por el teclado, por la parte de la mesa donde han reposado mis antebrazos y sobre todo

¡Tengo que lavarme la cara!

Que tengáis un buen día (lo que queda de él, ahora ya)

02 d’agost, 2006

Atom heart mother


Atom heart mother, de Pink Floyd. Para mi es uno de los discos más emblemáticos del grupo. Se editó a principios de los 70 (creo, que ahora hablo de memoria) Parece ser que Alan Parsons había formado parte de la producción como ingeniero de sonido. Sonido cuadrafónico (cuatro altavoces).
Aula de la U.B. - plaça de la Universitat- primer día de clase de "Historia de la música". Profesor de excepción: Oriol Martorell.
Test para determinar qué sabemos sus alumnos de música. Yo pensaba que sabía mucho (pa chula, yo).
- Os pondré fragmentos de diversos temas musicales y vosotros escribís lo que os parezca que es. No hace falta firmar.
Arare escribe:
1) Concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovski (sin lugar a dudas)
2) Ni idea
3) Algo del barroco, sin determinar
4) Mozart: Réquiem (sin dudar ni un segundo)
5) Mahler ? (No lo he oido en mi vida pero hay algo de él)
...
Arare no firma.
Martorell a los alumnos:
- Estais todos bastante peces, habrá que trabajar mucho. Hay alguien que mencionó a Mahler en una pieza de Pink Floyd. (Arare agudiza las orejas, como los perros). Bueno, algo de eso hay, cierta inspiración. Ahora os explicaré cada pieza.
(Menos mal que no había que firmar. Aare roja hasta las orejas agudizadas).
O sea que descubrí a Pink Floyd en la clase de Oriol Martorell. Un privilegio, haberlo tenido como profesor tanto en la Escuela Normal del Magisterio como después, en la Universidad. Era un hombre capaz de hacer cantar a las piedras.
Arare no había escuchado ni analizado ni aprendido a amar tanto la música como en aquel momento.
Gràcies, Oriol Martorell.
Y más:
Os dejaba una dirección que, a los melómanos, os encantaria, si no fuera porque la he tenido que quitar porque se me ha desconfigurado el blog. Quien la quiera que me la pida y se la mandaré directamente a su correo, ok?.