04 de juliol, 2016

Cornèlia Abril: Homenatge a Joana Raspall

Cornèlia Abril: Homenatge a Joana Raspall: Crònica fotogràfica de l'homenatge a Joana Raspall Hi ha mots que no he dit mai, i, famolenca, la boca me’ls demana per gaudir...